Info Comuna


Informatii de interes public


Servicii


Alte informatii publice


Compartimente


Buletin informativ (Lg. 544/2001)

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

GeografieTeritoriul comunei Starchiojd este situat in zona subcarpatica, districtul prahovean "Subcarpatii Prahoveni" si este sectorul cel mai fragmentat transversal, din toti subcarpatii. Se caracterizeaza printr-un relief de dealuri pe structura intens cutata, cu eroziune accentuata si alunecari  intense, masivele deluroase depasind inaltimi de 600-700m.

Comuna Starchiojd se incadreaza in climatul temperat cotinental de tranzitie al etajului de munte, cu ierni friguroase si veri  racoroase, uneori mai calde. Temperatura medie anuala variaza intre 8 grade si 11 dgrade, temperatura medie de iarna, intre 3 grade si 5 grade, iar a verii, intre 18 grade si 21 grade. Precipitatiile sunt relativ abundente - intre 700 si 900 mm/an; in unele veri, vremea este secetoasa, cu urmari negative pentru viata social- economica, temperaturile maxime atingand 30-32 grade.

Din punct de vedere geomorfologic, comuna cu cele 6 sate componente este situata in zona dealurilor pericarpatice de la sud la masivul muntos Ciucas-Zaganu, cunoscuta in literatura de specialitate sub denumirea de depresiunea sinclinala Drajna-Chiojd.
Aspectul morfologic general, este al unor dealuri inalte, fragmentate si modelate de o retea hidrografica deasa.
Comuna s-a dezvoltat in lungul vailor, pe sesul aluvionar si pantele putin inclinate de la baza versantilor.

  • 1